Zostań Ekspertem

Efektywności Energetycznej

 

Jeśli jesteś audytorem efektywności energetycznej, zapisz się do naszej platformy już dziś.
Sprawdź, jakie korzyści na Ciebie czekają.

 

Dołącz

Już zarejestrowany? Logowanie

Dlaczego warto dołączyć do Platformy EEE?

Istnieje wiele korzyści dla Ciebie jako Eksperta Efektywności Energetycznej, związanych z przystąpieniem do platformy,
z których niektóre przedstawiono poniżej:

 • Dajemy Ci dostęp do nowego rynku i nowych klientów.
 • Znajdziesz się w gronie najlepszych specjalistów zajmujących się efektywnością energetyczną.
 • Będziesz miał dostęp do szkoleń i materiałów szkoleniowych najwyższej jakości.

Jeśli spełniasz niezbędne warunki, dołącz do nas już teraz.

Zapoznaj się z Regulaminem

 

Kto może zostać Ekspertem EE?

Platforma przeznaczona jest dla wszystkich specjalistów efektywności energetycznej, zainteresowanych wspieraniem przyszłych beneficjentów Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", którzy spełnią warunki przystąpienia do platformy.

Jak to działa?

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania bedą mogły za pośrednictwem platformy uzyskać dostęp do fachowej porady na temat efektywności energetycznej swojego domu. W Katalogu Ekspertów znajdującym się na platformie, przyszły beneficjent znajdzie najodpowiedniejszego eksperta dla swoich potrzeb. W ramach wykonywanych usług Ekspert EE może przedstawić propozycje dotyczące modernizacji, wykonać audyt energetyczny, doradzić w zakresie dofinansowania, a po przeprowadzeniu modernizacji zweryfikować osiągnięte efekty.

Czym jest platforma EEE?

Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej jest narzędziem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW), służącym poprawie jakości powietrza w Polsce. Celem platformy jest zaangażowanie jak największej liczby specjalistów efektywności energetycznej, którzy będą wspierać przyszłych beneficjentów Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" w osiągnięciu najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.

Opis obowiązków

W przypadku audytu energetycznego, od Eksperta EE oczekuje się przeprowadzenia wizyty w nieruchomości wnioskodawcy. Audyt będzie oceniał kwalifikowalność do modernizacji cieplnych i izolacyjnych.

Podczas audytu u wnioskodawcy Ekspert EE:

 • zaproponuje rozwiązania dotyczące modernizacji domu i możliwości osiągnięcia oszczędności,
 • będzie wspierał wnioskodawcę w podejmowaniu decyzji, jasno informując o korzyściach płynących z modernizacji,
 • zasugeruje nisko- lub bezkosztowe opcje poprawy efektywności energetycznej, takie jak zastosowanie żarówek energooszczędnych, uszczelek pod drzwiami (antyprzeciągi) lub ekranów zagrzejnikowych itp.,
 • zaoferuje doradztwo w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" i zarekomenduje najlepsze rozwiązania dla wnioskodawcy.

Po przeprowadzeniu modernizacji u wnioskodawcy Ekspert EE przeprowadzi ocenę sprawdzającą poprawę efektywności energetycznej i pomoże wnioskodawcy w opanowaniu nowej technologii.

Wymagania

Jeśli chcesz dołączyć do Platformy EEE, musisz:

 • potwierdzić swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej,
 • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • znajdujesz się na liście Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków,
 • posiadasz uprawnienia budowlane,
 • jesteś czynnym audytorem zarejestrowanym na liście Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) lub Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych (SCiAE).

Dodatkowo w ciągu ostatnich 3 lat wykonałeś min. 2 audyty energetyczne budynków na potrzeby termomodernizacji lub audyty efektywności energetycznej (szczegóły w regulaminie)

 

Dołącz