Imię
Maciej
Nazwisko
Olejnik

Posiadam wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje (uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży instalacji sanitarnych do projektowania i kierowania robotami sanitarnymi od 2010 roku) niezbędne do wykonania oferowanych opracowań jak: - audytów energetycznych, - świadectw charakterystyki energetycznej (w tym projektowanej na potrzeby opracowania projektów budowlanych), - analiz określających nadmierną energochłonność elementów budynków i/lub instalacji z wskazaniem sposobu zmniejszenie energochłonności, - analiz technicznych i ekonomicznych opłacalności zastosowania nowych rozwiązań/ulepszeń energetycznych, - projektów instalacji sanitarnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, źródeł ciepła, wentylacji i klimatyzacji.

Wyższe (magister), Lata doświadczenia zawodowego: 15

Audyt energetyczny, Konsultacje,

Źródła ciepła, Pompy ciepła, Kotły gazowe i olejowe, Kotły na biomasę, Podłączenie do sieci ciepłowniczej, Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ( w tym kolektory słoneczne, pompa ciepła do samej cwu), Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła, Dokumentacja projektowa,

łódzkie, wielkopolskie,