Imię
Rafał
Nazwisko
Kowalczyk

Prowadzę działalność gospodarcza zajmującą się sporządzaniem audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznych oraz konsultingiem energetycznym, analizą ekonomiczną inwestycji termomodernizacyjnych oraz analizą emisyjności gazów cieplarnianych. Wykonywanie audytów efektywności energetycznej dla przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831). Szczegółowy opis na stronie EnergoAudyt.pl

Wyższe (magister), Lata doświadczenia zawodowego: 14

Audyt energetyczny,

Mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz magazyny energii, Dokumentacja projektowa,

kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie,